Mae hwn yn wasanaeth newydd – bydd eich adborth yn ein helpu i’w wella.

Rhaglen addysg i ysgolion cynradd o’r Swyddfa Ystadegau Gwladol i wneud dysgu’n hwyl ac i ddysgu plant am Gyfrifiad 2021 ac ymarfer cyfrifiad 2019 sy'n digwydd yng Nghymru a Lloegr.
Splotch Image

Mae’n amser dechrau!

Mae cyfres o 12 cynllun gwers trawsgwricwlaidd sy’n trafod meysydd allweddol cwricwlwm Cymru a Lloegr, pob un â ffeiliau PDF i’w lawrlwytho a chyflwyniadau PowerPoint y gellir eu golygu. Gallwch chi hefyd gyrchu data o gyfrifiadau’r gorffennol o’ch ardal chi er mwyn personoleiddio eich gwersi a chreu siartiau cylch a siartiau bar gyda’n offeryn creu siartiau sy’n rhad ac am ddim. Mae croeso i chi ddefnyddio’r holl gynlluniau – neu ddewis y rhai sy’n addas i chi. Hefyd, mae cyflwyniad ar gyfer gwasanaeth er mwyn dechrau hwyl Gadewch i Ni Gyfrif! yn eich ysgol, sy’n cyflwyno cymeriadau tîm y ‘Cathod Cyfrif’ (Digid, Doc, Sgribl, Sgowt a Sbloj). Maen nhw’n ymddangos drwy gydol y cynlluniau gwers er mwyn gwneud y dysgu hyd yn oed yn fwy o hwyl i’r plant.

Gweld adnoddau

A hoffai eich dosbarth chi roi cynnig ar gystadleuaeth Gadewch i Ni Gyfrif!

Os ydych chi yn un o’r bedair ardal ymarfer y cyfrifiad (Hackney, tower Hamlets, Ceredigion neu Carlisle) rhowch gynnig ar ein cystadleuaeth Gadewch i Ni Gyfrif! am gyfle i ennill gwerth £1000 o offer!
Dylai dosbarthiadau gyfrif gwrthrychau ac archwilio gwahaniaethau yn eu hysgol neu ardal leol, tynnu lluniau ac arsylwi ar yr hyn maen nhw’n ei weld, ei glywed neu hyd yn oed yn ei arogli!
Ar ôl casglu’r wybodaeth, gall disgyblion ddatblygu mapiau sy’n seiliedig ar yr ysgol, siartiau, darluniau ac arddangosfeydd wal, o’r data.Tynnwch luniau neu fideos o’ch arddangosfa/arddangosfeydd a’u huwchlwytho i wefan Gadewch i Ni Gyfrif!, drwy glicio ar y botwm ‘Rhoi cynnig nawr’ isod. Cofiwch gynnwys brawddeg sy’n disgrifio sut y crëwyd yr arddangosfa a bydd y cynigion gorau’n ennill gwobrau. Os hoffech chi ragor o arweiniad ar roi cynnig ar y gystadleuaeth, edrychwch ar wersi 11 a 12.
Rhoi cynnig nawr
Scribble Image