Adnoddau ar gyfer athrawon

Rydym wedi cynllunio’r adnoddau a’r cynlluniau gwersi hyn i addysgu plant am Gyfrifiad 2021, yn yr ystafell ddosbarth ac ar gyfer dysgu o bell.

Cewch fwynhau adnoddau addysg newydd gwych y cyfrifiad, y gellir eu defnyddio cyn i’r boblogaeth yn ôl Cyfrifiad 2021 gael ei chyhoeddi ar ddechrau haf 2022.

Ynghyd ag adnoddau 2021, byddant yn cefnogi addysgu yn Lloegr mewn meysydd pwysig yn y cwricwlwm. Mae hyn yn cynnwys mathemateg, Saesneg, hanes, daearyddiaeth, celf a dylunio a chyfrifiadura.

Yng Nghymru, bydd yr adnoddau hyn hefyd yn cefnogi addysgu mewn meysydd pwysig yn y cwricwlwm. Mae hyn yn cynnwys mathemateg a rhifedd, ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu, y dyniaethau a’r celfyddydau mynegiannol.

Mae’r gweithgareddau yn cwmpasu Cyfnod Sylfaen y Blynyddoedd Cynnar, Cyfnod Allweddol 1 a Chyfnod Allweddol 2 yng nghwricwlwm Lloegr. Maent hefyd yn cwmpasu cwricwlwm Cymru o oed meithrin a derbyn i Gyfnod Allweddol 2. Mae adnoddau arbennig ar gyfer Blwyddyn 6 hefyd.

Pa adnoddau rydych yn bwriadu eu defnyddio?

We are using cookies on our website

We use cookies to collect and analyse information on the site performance and usage, and to enhance and customise content and advertisements. By clicking “Accept all cookies”, you agree to allow cookies to be placed. By clicking decline you can continue to visit our website without any data sent to third party services.

Find out more about cookies on Let's Count! from our cookie policy