Mae hwn yn wasanaeth newydd – bydd eich adborth yn ein helpu i’w wella.

ADNODDAU AR GYFER ATHRAWON

Mae’r cynlluniau gwersi a’r adnoddau wedi cael eu cynllunio i ddysgu plant am Gyfrifiad 2021, yn yr ystafell ddosbarth ac ar gyfer dysgu o bell. Byddan nhw’n helpu plant yn Lloegr i gyrchu’r cwricwlwm ym meysydd allweddol mathemateg, Saesneg, hanes, daearyddiaeth, celf a dylunio a chyfrifiadureg. Ac yng Nghymru, yn helpu cyrchu meysydd allweddol mathemateg a rhifedd; iaith, llythrennedd a chyfathrebu; dyniaethau a’r celfyddydau mynegiannol. Mae’r gweithgareddau’n berthnasol i gwricwlwm Lloegr drwy gydol y Blynyddoedd Cynnar, CA1 a CA2, a chwricwlwm Cymru o’r dosbarth meithrin a’r dosbarth derbyn hyd at CA2. Mae adnoddau arbennig ar gael ar gyfer blwyddyn 6 hefyd.

Pa adnoddau ydych chi’n bwriadu eu defnyddio?

We are using cookies on our website

We use cookies to collect and analyse information on the site performance and usage, and to enhance and customise content and advertisements. By clicking “Accept all cookies”, you agree to allow cookies to be placed. By clicking decline you can continue to visit our website without any data sent to third party services.

Find out more about cookies on Let's Count! from our cookie policy