Mae hwn yn wasanaeth newydd – bydd eich adborth yn ein helpu i’w wella.

ADNODDAU CWRICWLWM CYMRU

Sut i ddefnyddio’r adnoddau

Mae’r adnoddau yn y drefn sy’n cael ei hargymell gennyn ni ond eich dewis chi yw sut i’w defnyddio. Mae pob un yn cynnwys ffeil PDF i’w lawrlwytho a siartiau ar gyfer y plant. Maen nhw’n adlewyrchu’r adnoddau yn eich llyfryn Gadewch i Ni Gyfrif! Ceir sleidiau PowerPoint y gellir eu golygu a’u defnyddio yn y dosbarth hefyd. Rydyn ni’n awgrymu eich bod chi’n dechrau’r rhaglen gyda’r pecyn gwasanaeth, sydd ar gael yn yr Adnoddau i’w defnyddio gyda disgyblion.

Adnoddau i’w defnyddio gyda disgyblion

Yn ogystal â’r cynlluniau gwers, mae gan Gadewch i Ni Gyfrif! amrywiaeth o adnoddau eraill i ennyn diddordeb plant a dod â’r rhaglen cyfrifiad yn fyw yn eich ysgol.

Adnoddau i’w defnyddio gyda rhieni a’r gymuned ehangach

Mae gan Gadewch i Ni Gyfrif! amrywiaeth o adnoddau eraill i ennyn diddordeb y gymuned ehangach yn y rhaglen cyfrifiad.