CWRICWLWM CYMRU

Sut i ddefnyddio’r adnoddau

Mae’r adnoddau yn y drefn sy’n cael ei hargymell gennym ni ond eich dewis chi yw sut i’w defnyddio. Mae pob un yn cynnwys ffeil PDF y gellir ei lawrlwytho o’r cynllun gwers. Rydym wedi cynllunio’r adnoddau hyn, ac unrhyw siartiau cysylltiedig i’r plant, i’w hargraffu.

Ceir sleidiau PowerPoint y gellir eu golygu hefyd y gallwch eu defnyddio i deilwra gwersi ar gyfer eich disgyblion a’ch ardal leol. Gallwch ddefnyddio’r sleidiau PowerPoint hyn yn yr ystafell ddosbarth ac ar gyfer dysgu o bell.

Mae adnoddau addysg newydd y cyfrifiad ar gyfer Gadewch i ni Gyfrif! 2022, y gellir eu defnyddio cyn cyhoeddi’r boblogaeth yn ôl Cyfrifiad 2021 ar ddechrau haf 2022. Mae’r adnoddau o Gadewch i ni Gyfrif! 2021 ar gael hefyd.

Cael gafael ar yr adnoddau Cymraeg

Adnoddau NEWYDD Gadewch i ni Gyfrif! 2022

GWERS 3

Gadewch i ni gyfrif er mwyn newid

Adnodd

Templedau cymdeithasol

Adnoddau Gadewch i ni Gyfrif! 2021

Adnoddau i’w defnyddio gyda rhieni a’r gymuned ehangach

Mae gan Gadewch i ni Gyfrif! amrywiaeth o adnoddau eraill i ennyn diddordeb y gymuned ehangach yn y rhaglen cyfrifiad.

We are using cookies on our website

We use cookies to collect and analyse information on the site performance and usage, and to enhance and customise content and advertisements. By clicking “Accept all cookies”, you agree to allow cookies to be placed. By clicking decline you can continue to visit our website without any data sent to third party services.

Find out more about cookies on Let's Count! from our cookie policy