Mae hwn yn wasanaeth newydd – bydd eich adborth yn ein helpu i’w wella.

ADNODDAU CWRICWLWM CYMRU

Sut i ddefnyddio’r adnoddau

Mae’r adnoddau yn y drefn sy’n cael ei hargymell gennym ni ond eich dewis chi yw sut i’w defnyddio. Mae pob un yn cynnwys ffeil PDF o’r cynllun gwers i’w lawrlwytho, sydd wedi’i dylunio i’w hargraffu, yn ogystal ag unrhyw siartiau ategol ar gyfer y plant. Maen nhw’n adlewyrchu’r adnoddau yn eich llyfryn Gadewch i Ni Gyfrif! a gellir eu defnyddio yn yr ystafell ddosbarth ac ar gyfer dysgu o bell. Ceir sleidiau PowerPoint y gellir eu golygu hefyd y gallwch eu defnyddio i deilwra gwersi ar gyfer eich disgyblion a’ch ardal leol. Rydym ni’n awgrymu eich bod chi’n dechrau’r rhaglen gyda’r cyflwyniad ar gyfer gwasanaeth, sydd ar gael yn yr adnoddau i’w defnyddio gyda disgyblion.

GWERS 1

Beth yw’r cyfrifiad?

GWERS 3

Cyfrifiad ein hysgol

GWERS 4

Cydraddoldeb, cynrychiolaeth a'r cyfrifiad

GWERS 5

Rwy'n cyfrif

GWERS 6

Ditectifs teithio mewn amser

GWERS 7

Poblogaeth newidiol

GWERS 8

Beth yw eich cwestiwn?

GWERS 9

Bywyd gwaith yn y gorffennol

GWERS 10

Creu capsiwl amser

GWERS 11

Gadewch i ni gyfrif ein hardal leol, rhan 1

GWERS 12

Gadewch i ni gyfrif ein hardal leol, rhan 2

Gwers 13

Cynllunio ar gyfer y dyfodol

Gwers 14

Blwyddyn y cyfrifiad diwethaf

Adnoddau i’w defnyddio gyda rhieni a’r gymuned ehangach

Mae gan Gadewch i Ni Gyfrif! amrywiaeth o adnoddau eraill i ennyn diddordeb y gymuned ehangach yn y rhaglen cyfrifiad.

We are using cookies on our website

We use cookies to collect and analyse information on the site performance and usage, and to enhance and customise content and advertisements. By clicking “Accept all cookies”, you agree to allow cookies to be placed. By clicking decline you can continue to visit our website without any data sent to third party services.

Find out more about cookies on Let's Count! from our cookie policy