CYRCHU DATA CYFRIFIAD LLEOL GYDA NOMIS

Dilynwch y 3 cham syml isod i chwilota a lawrlwytho data am eich ardal leol o gyfrifiadau’r gorffennol.

Lawrlwythwch yr arweiniad ‘sut’ yng Ngham 1, ac yna ewch i wefan cronfa ddata’r Swyddfa Ystadegau Gwladol, Nomis yng Ngham 2. Unwaith i chi greu a lawrlwytho’r data gallwch chi greu siartiau cylch a siartiau bar lliwgar gyda ein hoffer creu siartiau ni sy’n rhad ac am ddim.

DECHRAU ARNI

CAM 1

Sut i ddefnyddio Nomis

Lawrlwythwch yr arweiniad PDF ‘sut’ defnyddiol hwn. Mae’n dangos i chi sut i lawrlwytho data lleol o wefan Nomis gam wrth gam.

Lawrlwytho ein harweiniad

CAM 2

Cyrchu data
Nomis

Dilynwch y ddolen hon i wefan data’r Swyddfa Ystadegau Gwladol, Nomis. Yma gallwch chi gyrchu data lleol o gyfrifiad 2011 yn ogystal â 2001, 1991 a 1981.

Mynd i Nomis

We are using cookies on our website

We use cookies to collect and analyse information on the site performance and usage, and to enhance and customise content and advertisements. By clicking “Accept all cookies”, you agree to allow cookies to be placed. By clicking decline you can continue to visit our website without any data sent to third party services.

Find out more about cookies on Let's Count! from our cookie policy