Mae hwn yn wasanaeth newydd – bydd eich adborth yn ein helpu i’w wella.

CYRCHU DATA CYFRIFIAD LLEOL GYDA NOMIS

Dilynwch y 3 cham syml isod i chwilota a lawrlwytho data am eich ardal leol o gyfrifiadau’r gorffennol.

Lawrlwythwch yr arweiniad ‘sut’ yng Ngham 1, ac yna ewch i wefan cronfa ddata’r Swyddfa Ystadegau Gwladol, Nomis yng Ngham 2. Unwaith i chi greu a lawrlwytho’r data gallwch chi greu siartiau cylch a siartiau bar lliwgar gyda ein hoffer creu siartiau ni sy’n rhad ac am ddim.

Nomis Screenshot

DECHRAU ARNI

CAM 1

Sut i ddefnyddio Nomis

Lawrlwythwch yr arweiniad PDF ‘sut’ defnyddiol hwn. Mae’n dangos i chi sut i lawrlwytho data lleol o wefan Nomis gam wrth gam.

Lawrlwytho ein harweiniad

CAM 2

Cyrchu data
Nomis

Dilynwch y ddolen hon i wefan data’r Swyddfa Ystadegau Gwladol, Nomis. Yma gallwch chi gyrchu data lleol o gyfrifiad 2011 yn ogystal â 2001, 1991 a 1981.

Mynd i Nomis