Mae hwn yn wasanaeth newydd – bydd eich adborth yn ein helpu i’w wella.

Cofrestru

Os ydych chi’n ysgol o fewn  un  bedair ardal Ymarfer 2019 sef Carlisle, Ceredigion, Hackney neu Tower Hamlets ac nad ydych eisoes wedi cofrestu ar gyfer y rhaglen addysg, gallwch wneud hynny yma. Neu os ydych o ardal arall yng Nghymru a Lloegr a hoffech gofrestru eich diddordeb ar gyfer rhaglen ysgol gynradd Cyfrifiad 2021, gallwch hefyd gwneud hynny yma. I gofrestru, llenwch y ffurflen gofrestru fer. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â thîm Cyfrifiad iChild ar [email protected]