Cwcis

Rydym yn defnyddio ffeiliau bach (sef ‘cwcis’) i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych yn pori drwy’r wefan.
Defnyddir cwcis i:

  • Fesur sut rydych chi’n defnyddio’r wefan fel bod modd ei diweddaru a’i gwella yn seiliedig ar eich anghenion
  • Cofio’r hysbysiadau rydych chi wedi’u gweld fel nad ydym yn eu dangos i chi eto

Ni chaiff ein cwcis eu defnyddio i’ch adnabod yn bersonol.

Sut y caiff cwcis eu defnyddio.

Mesur defnydd o’r wefan (Google Analytics)

Rydym yn defnyddio meddalwedd Google Analytics i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych yn defnyddio’r gwasanaeth hwn. Rydym yn gwneud hyn er mwyn helpu i wneud yn siŵr bod y wefan yn diwallu anghenion ei defnyddwyr ac i’n helpu i wneud gwelliannau, er enghraifft gwella’r cyfleuster chwilio ar y wefan.

Mae Google Analytics yn storio gwybodaeth am y canlynol:

  • Y tudalennau y byddwch yn mynd iddynt
  • Faint o amser y byddwch yn ei dreulio ar bob tudalen
  • Sut y gwnaethoch gyrraedd y wefan
  • Yr hyn y byddwch yn clicio arno tra byddwch ar y wefan

Nid ydym yn defnyddio Google Analytics i gasglu na storio eich gwybodaeth bersonol (er enghraifft eich enw neu eich cyfeiriad).

Nid yw’r wybodaeth rydym yn ei chasglu drwy ein cwcis yn cynnwys manylion personol fel eich enw, oedran, rhif ffôn, cyfeiriad post neu gyfeiriad e-bost, ac nid yw’n caniatáu i bobl allu adnabod defnyddiwr.

Gallwch reoli’r ffeiliau bach hyn eich hun a dysgu mwy amdanynt yn cwcis porwr rhyngrwyd – beth ydynt a sut i’w rheoli.

Dadansoddi Cyffredinol

EnwDibenDaw i Ben
_gaMae hwn yn ein helpu i gyfrif faint o bobl sy’n mynd i’n gwefan drwy gofnodi p’un a ydych wedi bod yno o’r blaen2 flynedd
_gidMae hwn yn ein helpu i gyfrif faint o bobl sy’n mynd i’n gwefan drwy gofnodi p’un a ydych wedi bod yno o’r blaen24 awr
_gatCaiff ei ddefnyddio i reoli ar ba gyfradd y caiff ceisiadau i weld tudalennau eu gwneud. Ni ellir gwybod union enw’r cwci, ond bydd yn ffurf ar “_gat_XYZ”10 munud

 

Defnydd ychwanegol o gwcis

EnwDibenDaw i Ben
cookie_notice_acceptedI gydnabod bod y polisi cwcis wedi’i dderbynPan gaiff storfa cwci ei chlirio neu ar ôl mis

 

Am ragor o wybodaeth ac i ddysgu sut y caiff data’r wefan eu storio, darllenwch ein Polisi Preifatrwydd.

We are using cookies on our website

We use cookies to collect and analyse information on the site performance and usage, and to enhance and customise content and advertisements. By clicking “Accept all cookies”, you agree to allow cookies to be placed. By clicking decline you can continue to visit our website without any data sent to third party services.

Find out more about cookies on Let's Count! from our cookie policy