Mae hwn yn wasanaeth newydd – bydd eich adborth yn ein helpu i’w wella.

Cwcis

Rydyn ni’n defnyddio ffeiliau bach (o’r enw ‘cwcis’) i gasglu gwybodaeth am sut rydych chi’n pori’r safle.

Defnyddir cwcis i:

  • Fesur sut rydych chi’n defnyddio’r wefan fel y gallwn ei diweddaru a’i gwella yn ôl eich anghenion
  • Cofio’r hysbysiadau rydych chi wedi eu gweld fel nad ydyn ni’n eu dangos nhw i chi eto

Ni ddefnyddir cwcis i nodi pwy ydych chi’n bersonol.

Sut y defnyddir cwcis

Mesur sut caiff y wefan ei defnyddio (Google Analytics)

Rydyn ni’n defnyddio meddalwedd Google Analytics i gasglu gwybodaeh am sut rydych chi’n defnyddio’r gwasanaeth hwn. Rydyn ni’n gwneud hyn er mwyn helpu sicrhau bod y safle yn cwrdd ag anghenion ei ddefnyddwyr a’n helpu ni i wneud gwelliannau, e.e. gwella nodwedd chwilio’r safle.

Mae Google Analytics yn storio gwybodaeth am:

  • Y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw
  • Faint o amser rydych chi’n ei dreulio ar bob tudalen
  • Sut gyrhaeddoch chi’r safle
  • Ar beth rydych chi’n clicio pan rydych chi’n ymweld â’r safle

Nid ydyn ni’n defnyddio Google Analytics i gasglu neu storio eich gwybodaeth bersonol (e.e. eich enw neu gyfeiriad).

Nid yw’r wybodaeth a gasglwn drwy ein cwcis yn cynnwys manylion personol fel eich enw, oedran, rhif ffôn, cyfeiriad post neu gyfeiriad e-bost, ac nid yw chwaith yn golygu y gellir adnabod defnyddiwr.

Gallwch chi reoli’r ffeiliau bach hyn eich hun a dysgu mwy amdanyn nhw gyda cwcis porwr y we – beth ydyn nhw a sut i’w rheoli nhw.

Dadansoddeg Gyffredinol

EnwPwrpasDaw i Ben
_gaMae hyn yn ein helpu ni i gyfrif faint o bobl sy’n ymweld â’n gwefan drwy olrhain a ydych chi wedi ymweld o’r blaen2 flynedd
_gidMae hyn yn ein helpu ni i gyfrif faint o bobl sy’n ymweld â’n gwefan drwy olrhain a ydych chi wedi ymweld o’r blaen24 awr
_gatDefnyddir i reoli’r raddfa y gwneir ceisiadau i weld tudalen. Ni ellir gwybod union enw’r cwci ond bydd ar ffurf “_gat_WYZ”10 munud

 

Rhagor o ddefnydd o cwcis

EnwPwrpasDaw i Ben
cookie_notice_acceptedI gydnabod eich bod yn derbyn y polisi cwcisPan gaiff storfa cwci ei chlirio neu ar ôl mis
pll_languageI storio eich iaith ddewisol fel y gellir arddangos cynnwys penodol yn eich iaith chiPan fo defnyddiwr yn cau’r porwr neu pan gaiff eu storfa cwci ei chlirio

 

Am wybodaeth bellach ac i ddarganfod sut caiff data’r wefan ei storio edrychwch ar ein Polisi Preifatrwydd