Mae hwn yn wasanaeth newydd – bydd eich adborth yn ein helpu i’w wella.

Cyflwyno eich cofnod

I gymryd rhan yn y gystadleuaeth, lanlwytho llun o'ch prif arddangosfa wal, ynghyd â dau llun ategol a disgrifiad 150 gair o'r gweithgareddau cyfrif a gynhaliwyd. Os hoffech, gallwch hefyd gynnwys fideo. Y dyddiad cau ar gyfer cymryd rhan yw dydd Gwener 23 Ebrill 2021 11:59 pm.

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau, gallwch e-bost i census@ichild.co.uk i gysylltu â thîm cyfrifiad iChild.

Your personal details
School details
School address

Mathau o ffeiliau a dderbynnir: Docx, PDF, JPEG, PNG, PowerPoint. (Gallwch gyflwyno hyd at 3 ffeil / 5mb fesul ffeil)

Mathau o ffeiliau a dderbynnir: Docx, PDF, JPEG, PNG, PowerPoint. (Gallwch gyflwyno hyd at 3 ffeil / 5mb fesul ffeil)

We are using cookies on our website

We use cookies to collect and analyse information on the site performance and usage, and to enhance and customise content and advertisements. By clicking “Accept all cookies”, you agree to allow cookies to be placed. By clicking decline you can continue to visit our website without any data sent to third party services.

Find out more about cookies on Let's Count! from our cookie policy