Datblygu Proffesiynol

Y sesiwn fideo datblygu proffesiynol gan MEI sy’n unigryw i Gadewch i ni Gyfrif! Bydd y sesiwn hon yn trafod y cynnydd mewn ystadegau ar draws y blynyddoedd cynradd. Bydd y sesiwn yn dangos sut y gellir gwneud cysylltiadau â meysydd eraill yn y cwricwlwm mathemateg, o rifau yng Nghyfnod Allweddol 1 i ffracsiynau, degolion, canrannau a geometreg erbyn diwedd Cyfnod Allweddol 2. Bydd y gweithgareddau yn trafod y ffordd y gall defnyddio mathemateg i ddehongli data’r cyfrifiad adeiladu dyfodol gwell i ni ein hunain a’r bobl yn ein cymuned.

 

I gael isdeitlau Cymraeg, dewiswch yr eicon ‘Subtitle’ ar y fideo.

We are using cookies on our website

We use cookies to collect and analyse information on the site performance and usage, and to enhance and customise content and advertisements. By clicking “Accept all cookies”, you agree to allow cookies to be placed. By clicking decline you can continue to visit our website without any data sent to third party services.

Find out more about cookies on Let's Count! from our cookie policy