About Let’s Count

EICH ADNODDAU GADEWCH I NI GYFRIF! AM DDIM

 • Yn newydd ar gyfer 2022 mae pum adnodd addysg gwych y cyfrifiad, y gellir eu defnyddio cyn cyhoeddi’r boblogaeth yn ôl Cyfrifiad 2021 ar ddechrau haf 2022.
 • Mae pob adnodd yn ymdrin â meysydd pwysig yng nghwricwlwm Cymru a Lloegr.
 • Mae rhaglen Gadewch i ni Gyfrif! wedi cael ei hachredu gan Mathematics in Education and Industry (MEI), y Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer Addysgu Saesneg (NATE) a’r Gymdeithas Ddaearyddol.
 • Mae 14 o adnoddau trawsgwricwlaidd i chi ddewis ohonynt yn dal i fod ar gael o 2021. Gallwch hefyd ddefnyddio gwersi fideo gan MEI a’r Athro David Olusoga ar gyfer dysgu o bell.

 

 • Rydym wedi cynllunio’r adnoddau hyblyg hyn a fydd yn arbed amser i chi i gefnogi eich ysgol drwy bandemig y coronafeirws (COVID-19), p’un a fyddwch yn addysgu yn yr ystafell ddosbarth neu gartref. Gallant eich helpu i ailennyn diddordeb plant a theuluoedd mewn dysgu a dathlu eu cymuned leol.
 • Gall y rhaglen addysg hon sy’n hawdd ei defnyddio helpu i wella sgiliau mathemateg ac ysgrifennu, gan ddefnyddio Cyfrifiad 2021, digwyddiad pwysig mewn bywyd go iawn, fel sbardun.
 • Mae’r adnoddau hyd yn oed yn cynnig hyfforddiant datblygu proffesiynol i’ch athrawon, gyda sesiwn arbennig am gynnydd mewn ystadegau ar draws y blynyddoedd cynradd.
 • Cewch fynediad llawn at wefan Gadewch i ni Gyfrif!, gan gynnwys data am eich ardal leol o gyfrifiadau blaenorol ac adnodd creu siartiau am ddim. Bydd hwn yn eich galluogi i greu siartiau cylch a siartiau bar lliwgar.
 • Cewch ddefnyddio sleidiau PowerPoint y gellir eu golygu i gefnogi pob cynllun gwers, gan eich galluogi i deilwra gwersi ar gyfer eich dosbarth.
 • Gallwch wobrwyo plant â thystysgrifau digidol am gymryd rhan.
 • Defnyddiwch y cymeriadau Cathod Cyfrif i helpu i wneud dysgu’n hwyl.

Cofrestrwch heddiw!

Unwaith y byddwch wedi cofrestru, cewch fynediad at yr adnoddau Gadewch i ni Gyfrif! digidol newydd gwych. Byddwn hefyd yn rhoi gwybod i chi pan fydd SYG cadarnhau dyddiad cyhoeddi’r boblogaeth yn ôl Cyfrifiad 2021.

Rydym yn edrych ymlaen at weld eich ysgol yn cymryd rhan yn y fenter gyffrous hon. Os bydd gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch dîm cyfrifiad iChild.

Cofrestru

We are using cookies on our website

We use cookies to collect and analyse information on the site performance and usage, and to enhance and customise content and advertisements. By clicking “Accept all cookies”, you agree to allow cookies to be placed. By clicking decline you can continue to visit our website without any data sent to third party services.

Find out more about cookies on Let's Count! from our cookie policy