GWYBODAETH I RIENI

Arolwg sy’n digwydd unwaith bob 10 mlynedd yw’r cyfrifiad ac mae’n rhoi darlun i ni o’r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr. Mae hyn yn helpu i gynllunio ac ariannu gwasanaethau cyhoeddus yn eich ardal. Cafodd y cyfrifiad ei gynnal ddydd Sul 21 Mawrth 2021.

Drwy gymryd rhan, gwnaethoch yn siŵr bod eich llais yn cael ei glywed sy’n golygu y gall eich cymuned gael y gwasanaethau sydd eu hangen arni.

Rhaglen addysg arbennig i addysgu plant am y cyfrifiad yw Gadewch i ni Gyfrif! wrth i ni symud o gasglu gwybodaeth yn y cyfrifiad i gyhoeddi’r canlyniadau.

Mae’n cynnwys gwersi i gefnogi dysgu eich plentyn mewn meysydd pwysig yng nghwricwlwm Cymru a Lloegr. Mae rhaglen Gadewch i ni Gyfrif! yn esbonio pam mae’r cyfrifiad mor bwysig, a’r ffordd y bydd llenwi holiadur y cyfrifiad yn helpu i lywio dyfodol plant.

Yn newydd ar gyfer 2022 mae pum adnodd addysg gwych y cyfrifiad. Gall ysgol eich plentyn ddefnyddio’r rhain yn ystod y cyfnod cyn cyhoeddi’r boblogaeth yn ôl Cyfrifiad 2021 ar ddechrau haf 2022.

ONS Logo

We are using cookies on our website

We use cookies to collect and analyse information on the site performance and usage, and to enhance and customise content and advertisements. By clicking “Accept all cookies”, you agree to allow cookies to be placed. By clicking decline you can continue to visit our website without any data sent to third party services.

Find out more about cookies on Let's Count! from our cookie policy