Mae hwn yn wasanaeth newydd – bydd eich adborth yn ein helpu i’w wella.

GWYBODAETH I RIENI

Arolwg sy’n digwydd unwaith bob 10 mlynedd yw’r cyfrifiad ac mae’n rhoi darlun i ni o’r holl bobl a

chartrefi yng Nghymru a Lloegr. Mae hyn yn helpu i gynllunio ac ariannu gwasanaethau cyhoeddus yn eich ardal. Cafodd y cyfrifiad ei gynnal ddydd Sul 21 Mawrth 2021.

Drwy gymryd rhan yn y cyfrifiad, byddwch yn gwneud yn siŵr bod eich llais yn cael ei glywed a bod eich cymuned yn cael y gwasanaethau sydd eu hangen arni. Dysgwch fwy yma am lenwi holiadur y cyfrifiad.

Rhaglen addysg arbennig i addysgu plant am y cyfrifiad yw Gadewch i ni Gyfrif! Mae’n cynnwys gwersi i gefnogi dysgu eich plentyn mewn cyfnodau allweddol amrywiol yng nghwricwlwm Cymru a Lloegr. Mae rhaglen Gadewch i ni Gyfrif! yn esbonio pam mae’r cyfrifiad mor bwysig, a’r ffordd y gall llenwi holiadur y cyfrifiad helpu i lywio dyfodol plant.

ONS Logo

We are using cookies on our website

We use cookies to collect and analyse information on the site performance and usage, and to enhance and customise content and advertisements. By clicking “Accept all cookies”, you agree to allow cookies to be placed. By clicking decline you can continue to visit our website without any data sent to third party services.

Find out more about cookies on Let's Count! from our cookie policy