Mae hwn yn wasanaeth newydd – bydd eich adborth yn ein helpu i’w wella.

Bookcase Image

RHOI CYNNIG AR EIN CYSTADLEUAETH!

Dewiswch ddiwrnod cyn dydd Sul 13 Hydref 2019 (diwrnod ymarfer y cyfrifiad) ar gyfer Diwrnod Gadewch i Ni Gyfrif! eich ysgol. Dylai pob dosbarth fynd am dro 10-20 munud o’r ysgol mewn gwahanol gyfeiriadau er mwyn arsylwi a chyfrif yr hyn maen nhw’n ei weld. Ar ôl casglu’r wybodaeth, gall disgyblion ddatblygu mapiau sy’n seiliedig ar yr ysgol ac arddangosfeydd wal, gan gynnwys pictogramau a siartiau a grëwyd o’r data, yn ogystal â darluniau neu ffotograffau. Gall y plant fod mor greadigol ag y mynnan nhw – does dim rheolau! Mae posteri a deunyddiau arddangos yn eich pecyn er mwyn helpu dechrau eich arddangosfa wal.

Er mwyn ymgeisio, mae’n rhaid i chi fod mewn ysgol gynradd sydd yn un o’r ardaloedd ymarfer. Am ragor o wybodaeth darllenwch y telerau ac amodau cyn ymgeisio.

 

Bookcase Image

Beth allwch chi ei gyfrif?

Dewiswch unrhyw beth sy’n rhoi cipolwg ar eich ardal leol ac a allai amrywio mewn nifer o le i le. Gall hyn fod yn unrhyw beth o adeiladau i bobl, cerbydau neu fywyd gwyllt. Gofynnwch i’r plant ddefnyddio eu synhwyrau i wneud sylwadau am yr hyn maen nhw’n ei weld, ei glywed neu hyd yn oed yn ei arogli.

Gwobrau

Mae gwobrau gwych ar gael i’r cynigion gorau. Bydd yr 16 nesaf at y gorau (pedair ysgol ym mhob un o’r ardaloedd ymarfer) yn ennill gwerth £100 o offer. Bydd pedwar enillydd yr ardaloedd yn ennill gwerth £500 o offer gan Robotical. Bydd un enillydd ardal yn cael ei ddewis fel y prif enillydd a bydd yn derbyn gwerth £500 ychwanegol o offer gan Robotical, gan ddod â chyfanswm y wobr i werth £1000 o offer.

ArdalArddangosfa orau’r ardalPedwar nesaf at y gorau yn yr ardal
CeredigionGwerth £500 o offer RoboticaGwerth £100 o offer
CarlisleGwerth £500 o offer RoboticaGwerth £100 o offer
HackneyGwerth £500 o offer RoboticaGwerth £100 o offer
Tower HamletsGwerth £500 o offer RoboticaGwerth £100 o offer
Bydd y prif enillydd yn ennill gwerth £500 ychwanegol o offer Robotical ar ben gwobr enillydd yr ardal o £500.*

*Caiff ardaloedd eu diffinio gan ysgolion sy’n yr ardaloedd canlynol: Ceredigion, Carlisle, Hackney, Tower Hamlets

Cystadleuaeth yn agor yn fuan

Rhoi cynnig nawr