Mae hwn yn wasanaeth newydd – bydd eich adborth yn ein helpu i’w wella.

YNGLŶN Â GADEWCH I NI GYFRIF!

Rhaglen adnoddau addysg y cyfrifiad

Er mwyn cefnogi’r cyfrifiad, mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol, mewn partneriaeth â chanolfan adnoddau addysg iChild, wedi datblygu rhaglen addysg gyffrous sy’n rhad ac am ddim er mwyn helpu dysgu plant am y digwyddiad cenedlaethol pwysig hwn.