Mae hwn yn wasanaeth newydd – bydd eich adborth yn ein helpu i’w wella.

GWYBODAETH AR GYFER RHIENI

Rhaglen arbennig sy’n dysgu plant am y cyfrifiad yw Gadewch i Ni Gyfrif! Mae’n cynnwys gwersi sy’n cynorthwyo eich plentyn i ddysgu ym mhob maes dysgu cwricwlwm Cymru a Lloegr. Mae Gadewch i Ni Gyfrif! yn egluro pam fod y cyfrifiad mor bwysig, a sut y gallai ei lenwi helpu llunio ein dyfodol.

ONS Logo